Ogólne informacje

 1. querköpfig

Stopniowanie przymiotnika

 1. querköpfig
 2. querköpfiger
 3. querköpfigsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der querköpfige
 2. des querköpfigen
 3. dem querköpfigen
 4. den querköpfigen
female
 1. die querköpfige
 2. der querköpfige
 3. der querköpfigen
 4. die querköpfigen
neuter
 1. das querköpfige
 2. des querköpfige
 3. dem querköpfigen
 4. das querköpfigen
liczba mnoga
 1. die querköpfigen
 2. der querköpfigen
 3. den querköpfigen
 4. die querköpfigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein querköpfiger
 2. eines querköpfigen
 3. einem querköpfigem
 4. einen querköpfigen
female
 1. eine querköpfige
 2. einer querköpfige
 3. einer querköpfiger
 4. eine querköpfiger
neuter
 1. ein querköpfiges
 2. eines querköpfiges
 3. einem querköpfigem
 4. ein querköpfigen
liczba mnoga
 1. - querköpfige
 2. - querköpfige
 3. - querköpfigen
 4. - querköpfiger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. querköpfiger
 2. querköpfigen
 3. querköpfigen
 4. querköpfigen
female
 1. querköpfige
 2. querköpfige
 3. querköpfigen
 4. querköpfigen
neuter
 1. querköpfiges
 2. querköpfiges
 3. querköpfigen
 4. querköpfigen
liczba mnoga
 1. querköpfigen
 2. querköpfigen
 3. querköpfigen
 4. querköpfigen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der querköpfige
 2. des querköpfigen
 3. dem querköpfigen
 4. den querköpfigen
female
 1. die querköpfige
 2. der querköpfige
 3. der querköpfigen
 4. die querköpfigen
neuter
 1. das querköpfige
 2. des querköpfige
 3. dem querköpfigen
 4. das querköpfigen
liczba mnoga
 1. die querköpfigen
 2. der querköpfigen
 3. den querköpfigen
 4. die querköpfigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein querköpfiger
 2. eines querköpfigen
 3. einem querköpfigem
 4. einen querköpfigen
female
 1. eine querköpfige
 2. einer querköpfige
 3. einer querköpfiger
 4. eine querköpfiger
neuter
 1. ein querköpfiges
 2. eines querköpfiges
 3. einem querköpfigem
 4. ein querköpfigen
liczba mnoga
 1. keine querköpfige
 2. keiner querköpfige
 3. keinen querköpfigen
 4. keine querköpfiger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. querköpfiger
 2. querköpfigen
 3. querköpfigen
 4. querköpfigen
female
 1. querköpfige
 2. querköpfige
 3. querköpfigen
 4. querköpfigen
neuter
 1. querköpfiges
 2. querköpfiges
 3. querköpfigen
 4. querköpfigen
liczba mnoga
 1. querköpfigen
 2. querköpfigen
 3. querköpfigen
 4. querköpfigen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der querköpfigste
 2. des querköpfigsten
 3. dem querköpfigsten
 4. den querköpfigsten
female
 1. die querköpfigste
 2. der querköpfigste
 3. der querköpfigsten
 4. die querköpfigsten
neuter
 1. das querköpfigste
 2. des querköpfigste
 3. dem querköpfigsten
 4. das querköpfigsten
liczba mnoga
 1. die querköpfigsten
 2. der querköpfigsten
 3. den querköpfigsten
 4. die querköpfigsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein querköpfigster
 2. eines querköpfigsten
 3. einem querköpfigstem
 4. einen querköpfigsten
female
 1. eine querköpfigste
 2. einer querköpfigste
 3. einer querköpfigster
 4. eine querköpfigster
neuter
 1. ein querköpfigstes
 2. eines querköpfigstes
 3. einem querköpfigstem
 4. ein querköpfigsten
liczba mnoga
 1. keine querköpfigste
 2. keiner querköpfigste
 3. keinen querköpfigsten
 4. keine querköpfigster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. querköpfigster
 2. querköpfigsten
 3. querköpfigsten
 4. querköpfigsten
female
 1. querköpfigste
 2. querköpfigste
 3. querköpfigsten
 4. querköpfigsten
neuter
 1. querköpfigstes
 2. querköpfigstes
 3. querköpfigsten
 4. querköpfigsten
liczba mnoga
 1. querköpfigsten
 2. querköpfigsten
 3. querköpfigsten
 4. querköpfigsten