Ogólne informacje

 1. starrsinnig

Stopniowanie przymiotnika

 1. starrsinnig
 2. starrsinniger
 3. starrsinnigsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der starrsinnige
 2. des starrsinnigen
 3. dem starrsinnigen
 4. den starrsinnigen
female
 1. die starrsinnige
 2. der starrsinnige
 3. der starrsinnigen
 4. die starrsinnigen
neuter
 1. das starrsinnige
 2. des starrsinnige
 3. dem starrsinnigen
 4. das starrsinnigen
liczba mnoga
 1. die starrsinnigen
 2. der starrsinnigen
 3. den starrsinnigen
 4. die starrsinnigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein starrsinniger
 2. eines starrsinnigen
 3. einem starrsinnigem
 4. einen starrsinnigen
female
 1. eine starrsinnige
 2. einer starrsinnige
 3. einer starrsinniger
 4. eine starrsinniger
neuter
 1. ein starrsinniges
 2. eines starrsinniges
 3. einem starrsinnigem
 4. ein starrsinnigen
liczba mnoga
 1. - starrsinnige
 2. - starrsinnige
 3. - starrsinnigen
 4. - starrsinniger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. starrsinniger
 2. starrsinnigen
 3. starrsinnigen
 4. starrsinnigen
female
 1. starrsinnige
 2. starrsinnige
 3. starrsinnigen
 4. starrsinnigen
neuter
 1. starrsinniges
 2. starrsinniges
 3. starrsinnigen
 4. starrsinnigen
liczba mnoga
 1. starrsinnigen
 2. starrsinnigen
 3. starrsinnigen
 4. starrsinnigen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der starrsinnige
 2. des starrsinnigen
 3. dem starrsinnigen
 4. den starrsinnigen
female
 1. die starrsinnige
 2. der starrsinnige
 3. der starrsinnigen
 4. die starrsinnigen
neuter
 1. das starrsinnige
 2. des starrsinnige
 3. dem starrsinnigen
 4. das starrsinnigen
liczba mnoga
 1. die starrsinnigen
 2. der starrsinnigen
 3. den starrsinnigen
 4. die starrsinnigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein starrsinniger
 2. eines starrsinnigen
 3. einem starrsinnigem
 4. einen starrsinnigen
female
 1. eine starrsinnige
 2. einer starrsinnige
 3. einer starrsinniger
 4. eine starrsinniger
neuter
 1. ein starrsinniges
 2. eines starrsinniges
 3. einem starrsinnigem
 4. ein starrsinnigen
liczba mnoga
 1. keine starrsinnige
 2. keiner starrsinnige
 3. keinen starrsinnigen
 4. keine starrsinniger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. starrsinniger
 2. starrsinnigen
 3. starrsinnigen
 4. starrsinnigen
female
 1. starrsinnige
 2. starrsinnige
 3. starrsinnigen
 4. starrsinnigen
neuter
 1. starrsinniges
 2. starrsinniges
 3. starrsinnigen
 4. starrsinnigen
liczba mnoga
 1. starrsinnigen
 2. starrsinnigen
 3. starrsinnigen
 4. starrsinnigen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der starrsinnigste
 2. des starrsinnigsten
 3. dem starrsinnigsten
 4. den starrsinnigsten
female
 1. die starrsinnigste
 2. der starrsinnigste
 3. der starrsinnigsten
 4. die starrsinnigsten
neuter
 1. das starrsinnigste
 2. des starrsinnigste
 3. dem starrsinnigsten
 4. das starrsinnigsten
liczba mnoga
 1. die starrsinnigsten
 2. der starrsinnigsten
 3. den starrsinnigsten
 4. die starrsinnigsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein starrsinnigster
 2. eines starrsinnigsten
 3. einem starrsinnigstem
 4. einen starrsinnigsten
female
 1. eine starrsinnigste
 2. einer starrsinnigste
 3. einer starrsinnigster
 4. eine starrsinnigster
neuter
 1. ein starrsinnigstes
 2. eines starrsinnigstes
 3. einem starrsinnigstem
 4. ein starrsinnigsten
liczba mnoga
 1. keine starrsinnigste
 2. keiner starrsinnigste
 3. keinen starrsinnigsten
 4. keine starrsinnigster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. starrsinnigster
 2. starrsinnigsten
 3. starrsinnigsten
 4. starrsinnigsten
female
 1. starrsinnigste
 2. starrsinnigste
 3. starrsinnigsten
 4. starrsinnigsten
neuter
 1. starrsinnigstes
 2. starrsinnigstes
 3. starrsinnigsten
 4. starrsinnigsten
liczba mnoga
 1. starrsinnigsten
 2. starrsinnigsten
 3. starrsinnigsten
 4. starrsinnigsten