Ogólne informacje

 1. stur

Stopniowanie przymiotnika

 1. stur
 2. sturer
 3. stursten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der sture
 2. des sturen
 3. dem sturen
 4. den sturen
female
 1. die sture
 2. der sture
 3. der sturen
 4. die sturen
neuter
 1. das sture
 2. des sture
 3. dem sturen
 4. das sturen
liczba mnoga
 1. die sturen
 2. der sturen
 3. den sturen
 4. die sturen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein sturer
 2. eines sturen
 3. einem sturem
 4. einen sturen
female
 1. eine sture
 2. einer sture
 3. einer sturer
 4. eine sturer
neuter
 1. ein stures
 2. eines stures
 3. einem sturem
 4. ein sturen
liczba mnoga
 1. - sture
 2. - sture
 3. - sturen
 4. - sturer

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. sturer
 2. sturen
 3. sturen
 4. sturen
female
 1. sture
 2. sture
 3. sturen
 4. sturen
neuter
 1. stures
 2. stures
 3. sturen
 4. sturen
liczba mnoga
 1. sturen
 2. sturen
 3. sturen
 4. sturen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der sture
 2. des sturen
 3. dem sturen
 4. den sturen
female
 1. die sture
 2. der sture
 3. der sturen
 4. die sturen
neuter
 1. das sture
 2. des sture
 3. dem sturen
 4. das sturen
liczba mnoga
 1. die sturen
 2. der sturen
 3. den sturen
 4. die sturen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein sturer
 2. eines sturen
 3. einem sturem
 4. einen sturen
female
 1. eine sture
 2. einer sture
 3. einer sturer
 4. eine sturer
neuter
 1. ein stures
 2. eines stures
 3. einem sturem
 4. ein sturen
liczba mnoga
 1. keine sture
 2. keiner sture
 3. keinen sturen
 4. keine sturer

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. sturer
 2. sturen
 3. sturen
 4. sturen
female
 1. sture
 2. sture
 3. sturen
 4. sturen
neuter
 1. stures
 2. stures
 3. sturen
 4. sturen
liczba mnoga
 1. sturen
 2. sturen
 3. sturen
 4. sturen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der sturste
 2. des stursten
 3. dem stursten
 4. den stursten
female
 1. die sturste
 2. der sturste
 3. der stursten
 4. die stursten
neuter
 1. das sturste
 2. des sturste
 3. dem stursten
 4. das stursten
liczba mnoga
 1. die stursten
 2. der stursten
 3. den stursten
 4. die stursten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein sturster
 2. eines stursten
 3. einem sturstem
 4. einen stursten
female
 1. eine sturste
 2. einer sturste
 3. einer sturster
 4. eine sturster
neuter
 1. ein sturstes
 2. eines sturstes
 3. einem sturstem
 4. ein stursten
liczba mnoga
 1. keine sturste
 2. keiner sturste
 3. keinen stursten
 4. keine sturster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. sturster
 2. stursten
 3. stursten
 4. stursten
female
 1. sturste
 2. sturste
 3. stursten
 4. stursten
neuter
 1. sturstes
 2. sturstes
 3. stursten
 4. stursten
liczba mnoga
 1. stursten
 2. stursten
 3. stursten
 4. stursten