Ogólne informacje

 1. verstockt

Stopniowanie przymiotnika

 1. verstockt
 2. verstockter
 3. verstocktesten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der verstockte
 2. des verstockten
 3. dem verstockten
 4. den verstockten
female
 1. die verstockte
 2. der verstockte
 3. der verstockten
 4. die verstockten
neuter
 1. das verstockte
 2. des verstockte
 3. dem verstockten
 4. das verstockten
liczba mnoga
 1. die verstockten
 2. der verstockten
 3. den verstockten
 4. die verstockten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein verstockter
 2. eines verstockten
 3. einem verstocktem
 4. einen verstockten
female
 1. eine verstockte
 2. einer verstockte
 3. einer verstockter
 4. eine verstockter
neuter
 1. ein verstocktes
 2. eines verstocktes
 3. einem verstocktem
 4. ein verstockten
liczba mnoga
 1. - verstockte
 2. - verstockte
 3. - verstockten
 4. - verstockter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. verstockter
 2. verstockten
 3. verstockten
 4. verstockten
female
 1. verstockte
 2. verstockte
 3. verstockten
 4. verstockten
neuter
 1. verstocktes
 2. verstocktes
 3. verstockten
 4. verstockten
liczba mnoga
 1. verstockten
 2. verstockten
 3. verstockten
 4. verstockten

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der verstockte
 2. des verstockten
 3. dem verstockten
 4. den verstockten
female
 1. die verstockte
 2. der verstockte
 3. der verstockten
 4. die verstockten
neuter
 1. das verstockte
 2. des verstockte
 3. dem verstockten
 4. das verstockten
liczba mnoga
 1. die verstockten
 2. der verstockten
 3. den verstockten
 4. die verstockten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein verstockter
 2. eines verstockten
 3. einem verstocktem
 4. einen verstockten
female
 1. eine verstockte
 2. einer verstockte
 3. einer verstockter
 4. eine verstockter
neuter
 1. ein verstocktes
 2. eines verstocktes
 3. einem verstocktem
 4. ein verstockten
liczba mnoga
 1. keine verstockte
 2. keiner verstockte
 3. keinen verstockten
 4. keine verstockter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. verstockter
 2. verstockten
 3. verstockten
 4. verstockten
female
 1. verstockte
 2. verstockte
 3. verstockten
 4. verstockten
neuter
 1. verstocktes
 2. verstocktes
 3. verstockten
 4. verstockten
liczba mnoga
 1. verstockten
 2. verstockten
 3. verstockten
 4. verstockten

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der verstockteste
 2. des verstocktesten
 3. dem verstocktesten
 4. den verstocktesten
female
 1. die verstockteste
 2. der verstockteste
 3. der verstocktesten
 4. die verstocktesten
neuter
 1. das verstockteste
 2. des verstockteste
 3. dem verstocktesten
 4. das verstocktesten
liczba mnoga
 1. die verstocktesten
 2. der verstocktesten
 3. den verstocktesten
 4. die verstocktesten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein verstocktester
 2. eines verstocktesten
 3. einem verstocktestem
 4. einen verstocktesten
female
 1. eine verstockteste
 2. einer verstockteste
 3. einer verstocktester
 4. eine verstocktester
neuter
 1. ein verstocktestes
 2. eines verstocktestes
 3. einem verstocktestem
 4. ein verstocktesten
liczba mnoga
 1. keine verstockteste
 2. keiner verstockteste
 3. keinen verstocktesten
 4. keine verstocktester

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. verstocktester
 2. verstocktesten
 3. verstocktesten
 4. verstocktesten
female
 1. verstockteste
 2. verstockteste
 3. verstocktesten
 4. verstocktesten
neuter
 1. verstocktestes
 2. verstocktestes
 3. verstocktesten
 4. verstocktesten
liczba mnoga
 1. verstocktesten
 2. verstocktesten
 3. verstocktesten
 4. verstocktesten