Ogólne informacje

 1. nachgiebig

Stopniowanie przymiotnika

 1. nachgiebig
 2. nachgiebiger
 3. nachgiebigsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der nachgiebige
 2. des nachgiebigen
 3. dem nachgiebigen
 4. den nachgiebigen
female
 1. die nachgiebige
 2. der nachgiebige
 3. der nachgiebigen
 4. die nachgiebigen
neuter
 1. das nachgiebige
 2. des nachgiebige
 3. dem nachgiebigen
 4. das nachgiebigen
liczba mnoga
 1. die nachgiebigen
 2. der nachgiebigen
 3. den nachgiebigen
 4. die nachgiebigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein nachgiebiger
 2. eines nachgiebigen
 3. einem nachgiebigem
 4. einen nachgiebigen
female
 1. eine nachgiebige
 2. einer nachgiebige
 3. einer nachgiebiger
 4. eine nachgiebiger
neuter
 1. ein nachgiebiges
 2. eines nachgiebiges
 3. einem nachgiebigem
 4. ein nachgiebigen
liczba mnoga
 1. - nachgiebige
 2. - nachgiebige
 3. - nachgiebigen
 4. - nachgiebiger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. nachgiebiger
 2. nachgiebigen
 3. nachgiebigen
 4. nachgiebigen
female
 1. nachgiebige
 2. nachgiebige
 3. nachgiebigen
 4. nachgiebigen
neuter
 1. nachgiebiges
 2. nachgiebiges
 3. nachgiebigen
 4. nachgiebigen
liczba mnoga
 1. nachgiebigen
 2. nachgiebigen
 3. nachgiebigen
 4. nachgiebigen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der nachgiebige
 2. des nachgiebigen
 3. dem nachgiebigen
 4. den nachgiebigen
female
 1. die nachgiebige
 2. der nachgiebige
 3. der nachgiebigen
 4. die nachgiebigen
neuter
 1. das nachgiebige
 2. des nachgiebige
 3. dem nachgiebigen
 4. das nachgiebigen
liczba mnoga
 1. die nachgiebigen
 2. der nachgiebigen
 3. den nachgiebigen
 4. die nachgiebigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein nachgiebiger
 2. eines nachgiebigen
 3. einem nachgiebigem
 4. einen nachgiebigen
female
 1. eine nachgiebige
 2. einer nachgiebige
 3. einer nachgiebiger
 4. eine nachgiebiger
neuter
 1. ein nachgiebiges
 2. eines nachgiebiges
 3. einem nachgiebigem
 4. ein nachgiebigen
liczba mnoga
 1. keine nachgiebige
 2. keiner nachgiebige
 3. keinen nachgiebigen
 4. keine nachgiebiger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. nachgiebiger
 2. nachgiebigen
 3. nachgiebigen
 4. nachgiebigen
female
 1. nachgiebige
 2. nachgiebige
 3. nachgiebigen
 4. nachgiebigen
neuter
 1. nachgiebiges
 2. nachgiebiges
 3. nachgiebigen
 4. nachgiebigen
liczba mnoga
 1. nachgiebigen
 2. nachgiebigen
 3. nachgiebigen
 4. nachgiebigen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der nachgiebigste
 2. des nachgiebigsten
 3. dem nachgiebigsten
 4. den nachgiebigsten
female
 1. die nachgiebigste
 2. der nachgiebigste
 3. der nachgiebigsten
 4. die nachgiebigsten
neuter
 1. das nachgiebigste
 2. des nachgiebigste
 3. dem nachgiebigsten
 4. das nachgiebigsten
liczba mnoga
 1. die nachgiebigsten
 2. der nachgiebigsten
 3. den nachgiebigsten
 4. die nachgiebigsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein nachgiebigster
 2. eines nachgiebigsten
 3. einem nachgiebigstem
 4. einen nachgiebigsten
female
 1. eine nachgiebigste
 2. einer nachgiebigste
 3. einer nachgiebigster
 4. eine nachgiebigster
neuter
 1. ein nachgiebigstes
 2. eines nachgiebigstes
 3. einem nachgiebigstem
 4. ein nachgiebigsten
liczba mnoga
 1. keine nachgiebigste
 2. keiner nachgiebigste
 3. keinen nachgiebigsten
 4. keine nachgiebigster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. nachgiebigster
 2. nachgiebigsten
 3. nachgiebigsten
 4. nachgiebigsten
female
 1. nachgiebigste
 2. nachgiebigste
 3. nachgiebigsten
 4. nachgiebigsten
neuter
 1. nachgiebigstes
 2. nachgiebigstes
 3. nachgiebigsten
 4. nachgiebigsten
liczba mnoga
 1. nachgiebigsten
 2. nachgiebigsten
 3. nachgiebigsten
 4. nachgiebigsten