Ogólne informacje

 1. uznać
 2. dk
 3. -

Tryb orzekający

Prosty przyszły
 1. uznam
 2. uznasz
 3. uzna
 4. uzna
 5. uzna
 6. uznamy
 7. uznacie
 8. uznają

Czas przeszły (Imperfekt)

Liczba pojedyncza
 1. uznałem
 2. uznałeś
 3. uznał
 4. uznała
 5. uznało
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. uznaliśmy
 2. uznaliście
 3. uznali
Liczba mnoga żeńska
 1. uznałyśmy
 2. uznałyście
 3. uznały

Czas przyszły złożony

Liczba pojedyncza
 1. będę uznam
 2. będziesz uznasz
 3. będzie uzna
 4. będzie uzna
 5. będzie uzna
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. będziemy uznamy
 2. będziecie uznacie
 3. będą uznają
Liczba mnoga żeńska
 1. będziemy uznamy
 2. będziecie uznacie
 3. będą uznają

Tryb rozkazujący

 1. uznaj
 2. uzna
 3. uznajmy
 4. uznajcie
 5. uznają

Tryb przypuszczający

Liczba pojedyncza
 1. uznałbym
 2. uznałbyś
 3. uznałby
 4. uznałaby
 5. uznałoby
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. uznalibyśmy
 2. uznalibyście
 3. uznaliby
Liczba mnoga żeńska
 1. uznałybyśmy
 2. uznałybyście
 3. uznałyby
Bezosobnik czasu przeszłego
 1. uznano
Imiesłów
 1. -
 2. uznany
 3. -
 4. uznawszy
Rzeczownik odsłowny
 1. uznanie
Żeński przeszły
 1. uznałam
 2. uznałaś
Żeński przyszły
 1. uznała
 2. uznała
Żeński przypuszczający
 1. uznałabym
 2. uznałabyś