Ogólne informacje

 1. vergessen
 2. vergessend
 3. vergessen
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. vergesse
 2. vergißt
 3. vergißt
 4. vergessen
 5. vergeßt
 6. vergessen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. vergaß
 2. vergaßest
 3. vergaß
 4. vergaßen
 5. vergaßt
 6. vergaßen
Czas przeszły
 1. habe vergessen
 2. hast vergessen
 3. hat vergessen
 4. haben vergessen
 5. habt vergessen
 6. haben vergessen
Czas zaprzeszły
 1. hatte vergessen
 2. hattest vergessen
 3. hatte vergessen
 4. hatten vergessen
 5. hattet vergessen
 6. hatten vergessen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde vergessen
 2. wirst vergessen
 3. wird vergessen
 4. werden vergessen
 5. werdet vergessen
 6. werden vergessen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde vergessen haben
 2. wirst vergessen haben
 3. wird vergessen haben
 4. werden vergessen haben
 5. werdet vergessen haben
 6. werden vergessen haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. vergesse
 2. vergessest
 3. vergesse
 4. vergessen
 5. vergesset
 6. vergessen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. vergäße
 2. vergäßest
 3. vergäße
 4. vergäßen
 5. vergäßet
 6. vergäßen
Czas przeszły
 1. habe vergessen
 2. habest vergessen
 3. habe vergessen
 4. haben vergessen
 5. habet vergessen
 6. haben vergessen
Czas zaprzeszły
 1. hätte vergessen
 2. hättest vergessen
 3. hätte vergessen
 4. hätten vergessen
 5. hättet vergessen
 6. hatten vergessen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde vergessen
 2. würdest vergessen
 3. würde vergessen
 4. würden vergessen
 5. würdet vergessen
 6. würden vergessen
Czas przeszły
 1. werde vergessen haben
 2. wirst vergessen haben
 3. wird vergessen haben
 4. werden vergessen haben
 5. werdet vergessen haben
 6. werden vergessen haben

Tryb rozkazujący

 1. vergiß
 2. -
 3. vergeßt
 4. -