Ogólne informacje

 1. rodzić
 2. rodzić
 3. ndk
 4. -

Tryb orzekający

Prosty przyszły
 1. rodzę
 2. rodzisz
 3. rodzi
 4. rodzi
 5. rodzi
 6. rodzimy
 7. rodzicie
 8. rodzą

Czas przeszły (Imperfekt)

Liczba pojedyncza
 1. rodziłem
 2. rodziłeś
 3. rodził
 4. rodziła
 5. rodziło
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. rodziliśmy
 2. rodziliście
 3. rodzili
Liczba mnoga żeńska
 1. rodziłyśmy
 2. rodziłyście
 3. rodziły

Czas przyszły złożony

Liczba pojedyncza
 1. będę rodził
 2. będziesz rodził
 3. będzie rodził
 4. będzie rodziła
 5. będzie rodziło
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. będziemy rodzili
 2. będziecie rodzili
 3. będą rodzili
Liczba mnoga żeńska
 1. będziemy rodziły
 2. będziecie rodziły
 3. będą rodziły

Tryb rozkazujący

 1. rodź
 2. rodzi
 3. rodźmy
 4. rodźcie
 5. rodzą

Tryb przypuszczający

Liczba pojedyncza
 1. rodziłbym
 2. rodziłbyś
 3. rodziłby
 4. rodziłaby
 5. rodziłoby
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. rodzilibyśmy
 2. rodzilibyście
 3. rodziliby
Liczba mnoga żeńska
 1. rodziłybyśmy
 2. rodziłybyście
 3. rodziłyby
Bezosobnik czasu przeszłego
 1. rodzono
Imiesłów
 1. rodzący
 2. rodzony
 3. rodząc
 4. -
Rzeczownik odsłowny
 1. rodzenie
Żeński przeszły
 1. rodziłam
 2. rodziłaś
Żeński przyszły
 1. rodzła
 2. rodzła
Żeński przypuszczający
 1. rodziłabym
 2. rodziłabyś