Ogólne informacje

 1. zostać
 2. dk
 3. -

Tryb orzekający

Prosty przyszły
 1. zostnę
 2. zostniesz
 3. zostnie
 4. zostnie
 5. zostnie
 6. zostniemy
 7. zostniecie
 8. zostną

Czas przeszły (Imperfekt)

Liczba pojedyncza
 1. zostałem
 2. zostałeś
 3. został
 4. została
 5. zostało
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. zostaliśmy
 2. zostaliście
 3. zostali
Liczba mnoga żeńska
 1. zostałyśmy
 2. zostałyście
 3. zostały

Czas przyszły złożony

Liczba pojedyncza
 1. będę zostanę
 2. będziesz zostaniesz
 3. będzie zostanie
 4. będzie zostanie
 5. będzie zostanie
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. będziemy zostaniemy
 2. będziecie zostaniecie
 3. będą zostaną
Liczba mnoga żeńska
 1. będziemy zostaniemy
 2. będziecie zostaniecie
 3. będą zostaną

Tryb rozkazujący

 1. zostań
 2. zostanie
 3. zostańmy
 4. zostańcie
 5. zostaną

Tryb przypuszczający

Liczba pojedyncza
 1. zostałbym
 2. zostałbyś
 3. zostałby
 4. zostałaby
 5. zostałoby
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. zostalibyśmy
 2. zostalibyście
 3. zostaliby
Liczba mnoga żeńska
 1. zostałybyśmy
 2. zostałybyście
 3. zostałyby
Bezosobnik czasu przeszłego
 1. zostano
Imiesłów
 1. -
 2. -
 3. -
 4. zostawszy
Rzeczownik odsłowny
 1. zostanie
Żeński przeszły
 1. zostałam
 2. zostałaś
Żeński przyszły
 1. zostanieła
 2. zostanieła
Żeński przypuszczający
 1. zostałabym
 2. zostałabyś