Ogólne informacje

 1. hervorbringen
 2. hervorbringend
 3. hervorgebracht
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. bringe hervor
 2. bringst hervor
 3. bringt hervor
 4. bringen hervor
 5. bringt hervor
 6. bringen hervor
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. brachte hervor
 2. brachtest hervor
 3. brachte hervor
 4. brachten hervor
 5. brachtet hervor
 6. brachten hervor
Czas przeszły
 1. habe hervorgebracht
 2. hast hervorgebracht
 3. hat hervorgebracht
 4. haben hervorgebracht
 5. habt hervorgebracht
 6. haben hervorgebracht
Czas zaprzeszły
 1. hatte hervorgebracht
 2. hattest hervorgebracht
 3. hatte hervorgebracht
 4. hatten hervorgebracht
 5. hattet hervorgebracht
 6. hatten hervorgebracht
Czas przyszły Futur 1
 1. werde hervorbringen
 2. wirst hervorbringen
 3. wird hervorbringen
 4. werden hervorbringen
 5. werdet hervorbringen
 6. werden hervorbringen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde hervorgebracht haben
 2. wirst hervorgebracht haben
 3. wird hervorgebracht haben
 4. werden hervorgebracht haben
 5. werdet hervorgebracht haben
 6. werden hervorgebracht haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. bringe hervor
 2. bringest hervor
 3. bringe hervor
 4. bringen hervor
 5. bringet hervor
 6. bringen hervor
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. brächte hervor
 2. brächtest hervor
 3. brächte hervor
 4. brächten hervor
 5. brächtet hervor
 6. brächten hervor
Czas przeszły
 1. habe hervorgebracht
 2. habest hervorgebracht
 3. habe hervorgebracht
 4. haben hervorgebracht
 5. habet hervorgebracht
 6. haben hervorgebracht
Czas zaprzeszły
 1. hätte hervorgebracht
 2. hättest hervorgebracht
 3. hätte hervorgebracht
 4. hätten hervorgebracht
 5. hättet hervorgebracht
 6. hatten hervorgebracht
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde hervorbringen
 2. würdest hervorbringen
 3. würde hervorbringen
 4. würden hervorbringen
 5. würdet hervorbringen
 6. würden hervorbringen
Czas przeszły
 1. werde hervorgebracht haben
 2. wirst hervorgebracht haben
 3. wird hervorgebracht haben
 4. werden hervorgebracht haben
 5. werdet hervorgebracht haben
 6. werden hervorgebracht haben

Tryb rozkazujący

 1. bringe hervor
 2. -
 3. -
 4. -