Ogólne informacje

 1. bedingt

Stopniowanie przymiotnika

 1. bedingt
 2. bedingter
 3. bedingteste

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der bedingte
 2. des bedingten
 3. dem bedingten
 4. den bedingten
female
 1. die bedingte
 2. der bedingte
 3. der bedingten
 4. die bedingten
neuter
 1. das bedingte
 2. des bedingte
 3. dem bedingten
 4. das bedingten
liczba mnoga
 1. die bedingten
 2. der bedingten
 3. den bedingten
 4. die bedingten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein bedingter
 2. eines bedingten
 3. einem bedingtem
 4. einen bedingten
female
 1. eine bedingte
 2. einer bedingte
 3. einer bedingter
 4. eine bedingter
neuter
 1. ein bedingtes
 2. eines bedingtes
 3. einem bedingtem
 4. ein bedingten
liczba mnoga
 1. - bedingte
 2. - bedingte
 3. - bedingten
 4. - bedingter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. bedingter
 2. bedingten
 3. bedingten
 4. bedingten
female
 1. bedingte
 2. bedingte
 3. bedingten
 4. bedingten
neuter
 1. bedingtes
 2. bedingtes
 3. bedingten
 4. bedingten
liczba mnoga
 1. bedingten
 2. bedingten
 3. bedingten
 4. bedingten

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der bedingte
 2. des bedingten
 3. dem bedingten
 4. den bedingten
female
 1. die bedingte
 2. der bedingte
 3. der bedingten
 4. die bedingten
neuter
 1. das bedingte
 2. des bedingte
 3. dem bedingten
 4. das bedingten
liczba mnoga
 1. die bedingten
 2. der bedingten
 3. den bedingten
 4. die bedingten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein bedingter
 2. eines bedingten
 3. einem bedingtem
 4. einen bedingten
female
 1. eine bedingte
 2. einer bedingte
 3. einer bedingter
 4. eine bedingter
neuter
 1. ein bedingtes
 2. eines bedingtes
 3. einem bedingtem
 4. ein bedingten
liczba mnoga
 1. keine bedingte
 2. keiner bedingte
 3. keinen bedingten
 4. keine bedingter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. bedingter
 2. bedingten
 3. bedingten
 4. bedingten
female
 1. bedingte
 2. bedingte
 3. bedingten
 4. bedingten
neuter
 1. bedingtes
 2. bedingtes
 3. bedingten
 4. bedingten
liczba mnoga
 1. bedingten
 2. bedingten
 3. bedingten
 4. bedingten

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der bedingteste
 2. des bedingtesten
 3. dem bedingtesten
 4. den bedingtesten
female
 1. die bedingteste
 2. der bedingteste
 3. der bedingtesten
 4. die bedingtesten
neuter
 1. das bedingteste
 2. des bedingteste
 3. dem bedingtesten
 4. das bedingtesten
liczba mnoga
 1. die bedingtesten
 2. der bedingtesten
 3. den bedingtesten
 4. die bedingtesten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein bedingtester
 2. eines bedingtesten
 3. einem bedingtestem
 4. einen bedingtesten
female
 1. eine bedingteste
 2. einer bedingteste
 3. einer bedingtester
 4. eine bedingtester
neuter
 1. ein bedingtestes
 2. eines bedingtestes
 3. einem bedingtestem
 4. ein bedingtesten
liczba mnoga
 1. keine bedingteste
 2. keiner bedingteste
 3. keinen bedingtesten
 4. keine bedingtester

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. bedingtester
 2. bedingtesten
 3. bedingtesten
 4. bedingtesten
female
 1. bedingteste
 2. bedingteste
 3. bedingtesten
 4. bedingtesten
neuter
 1. bedingtestes
 2. bedingtestes
 3. bedingtesten
 4. bedingtesten
liczba mnoga
 1. bedingtesten
 2. bedingtesten
 3. bedingtesten
 4. bedingtesten