Ogólne informacje

 1. aufgeregt

Stopniowanie przymiotnika

 1. aufgeregt
 2. aufgeregter
 3. aufgeregtesten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der aufgeregte
 2. des aufgeregten
 3. dem aufgeregten
 4. den aufgeregten
female
 1. die aufgeregte
 2. der aufgeregte
 3. der aufgeregten
 4. die aufgeregten
neuter
 1. das aufgeregte
 2. des aufgeregte
 3. dem aufgeregten
 4. das aufgeregten
liczba mnoga
 1. die aufgeregten
 2. der aufgeregten
 3. den aufgeregten
 4. die aufgeregten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein aufgeregter
 2. eines aufgeregten
 3. einem aufgeregtem
 4. einen aufgeregten
female
 1. eine aufgeregte
 2. einer aufgeregte
 3. einer aufgeregter
 4. eine aufgeregter
neuter
 1. ein aufgeregtes
 2. eines aufgeregtes
 3. einem aufgeregtem
 4. ein aufgeregten
liczba mnoga
 1. - aufgeregte
 2. - aufgeregte
 3. - aufgeregten
 4. - aufgeregter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. aufgeregter
 2. aufgeregten
 3. aufgeregten
 4. aufgeregten
female
 1. aufgeregte
 2. aufgeregte
 3. aufgeregten
 4. aufgeregten
neuter
 1. aufgeregtes
 2. aufgeregtes
 3. aufgeregten
 4. aufgeregten
liczba mnoga
 1. aufgeregten
 2. aufgeregten
 3. aufgeregten
 4. aufgeregten

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der aufgeregte
 2. des aufgeregten
 3. dem aufgeregten
 4. den aufgeregten
female
 1. die aufgeregte
 2. der aufgeregte
 3. der aufgeregten
 4. die aufgeregten
neuter
 1. das aufgeregte
 2. des aufgeregte
 3. dem aufgeregten
 4. das aufgeregten
liczba mnoga
 1. die aufgeregten
 2. der aufgeregten
 3. den aufgeregten
 4. die aufgeregten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein aufgeregter
 2. eines aufgeregten
 3. einem aufgeregtem
 4. einen aufgeregten
female
 1. eine aufgeregte
 2. einer aufgeregte
 3. einer aufgeregter
 4. eine aufgeregter
neuter
 1. ein aufgeregtes
 2. eines aufgeregtes
 3. einem aufgeregtem
 4. ein aufgeregten
liczba mnoga
 1. keine aufgeregte
 2. keiner aufgeregte
 3. keinen aufgeregten
 4. keine aufgeregter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. aufgeregter
 2. aufgeregten
 3. aufgeregten
 4. aufgeregten
female
 1. aufgeregte
 2. aufgeregte
 3. aufgeregten
 4. aufgeregten
neuter
 1. aufgeregtes
 2. aufgeregtes
 3. aufgeregten
 4. aufgeregten
liczba mnoga
 1. aufgeregten
 2. aufgeregten
 3. aufgeregten
 4. aufgeregten

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der aufgeregteste
 2. des aufgeregtesten
 3. dem aufgeregtesten
 4. den aufgeregtesten
female
 1. die aufgeregteste
 2. der aufgeregteste
 3. der aufgeregtesten
 4. die aufgeregtesten
neuter
 1. das aufgeregteste
 2. des aufgeregteste
 3. dem aufgeregtesten
 4. das aufgeregtesten
liczba mnoga
 1. die aufgeregtesten
 2. der aufgeregtesten
 3. den aufgeregtesten
 4. die aufgeregtesten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein aufgeregtester
 2. eines aufgeregtesten
 3. einem aufgeregtestem
 4. einen aufgeregtesten
female
 1. eine aufgeregteste
 2. einer aufgeregteste
 3. einer aufgeregtester
 4. eine aufgeregtester
neuter
 1. ein aufgeregtestes
 2. eines aufgeregtestes
 3. einem aufgeregtestem
 4. ein aufgeregtesten
liczba mnoga
 1. keine aufgeregteste
 2. keiner aufgeregteste
 3. keinen aufgeregtesten
 4. keine aufgeregtester

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. aufgeregtester
 2. aufgeregtesten
 3. aufgeregtesten
 4. aufgeregtesten
female
 1. aufgeregteste
 2. aufgeregteste
 3. aufgeregtesten
 4. aufgeregtesten
neuter
 1. aufgeregtestes
 2. aufgeregtestes
 3. aufgeregtesten
 4. aufgeregtesten
liczba mnoga
 1. aufgeregtesten
 2. aufgeregtesten
 3. aufgeregtesten
 4. aufgeregtesten