Ogólne informacje

 1. aufgewühlt

Stopniowanie przymiotnika

 1. aufgewühlt
 2. aufgewühlter
 3. aufgewühltesten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der aufgewühlte
 2. des aufgewühlten
 3. dem aufgewühlten
 4. den aufgewühlten
female
 1. die aufgewühlte
 2. der aufgewühlte
 3. der aufgewühlten
 4. die aufgewühlten
neuter
 1. das aufgewühlte
 2. des aufgewühlte
 3. dem aufgewühlten
 4. das aufgewühlten
liczba mnoga
 1. die aufgewühlten
 2. der aufgewühlten
 3. den aufgewühlten
 4. die aufgewühlten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein aufgewühlter
 2. eines aufgewühlten
 3. einem aufgewühltem
 4. einen aufgewühlten
female
 1. eine aufgewühlte
 2. einer aufgewühlte
 3. einer aufgewühlter
 4. eine aufgewühlter
neuter
 1. ein aufgewühltes
 2. eines aufgewühltes
 3. einem aufgewühltem
 4. ein aufgewühlten
liczba mnoga
 1. - aufgewühlte
 2. - aufgewühlte
 3. - aufgewühlten
 4. - aufgewühlter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. aufgewühlter
 2. aufgewühlten
 3. aufgewühlten
 4. aufgewühlten
female
 1. aufgewühlte
 2. aufgewühlte
 3. aufgewühlten
 4. aufgewühlten
neuter
 1. aufgewühltes
 2. aufgewühltes
 3. aufgewühlten
 4. aufgewühlten
liczba mnoga
 1. aufgewühlten
 2. aufgewühlten
 3. aufgewühlten
 4. aufgewühlten

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der aufgewühlte
 2. des aufgewühlten
 3. dem aufgewühlten
 4. den aufgewühlten
female
 1. die aufgewühlte
 2. der aufgewühlte
 3. der aufgewühlten
 4. die aufgewühlten
neuter
 1. das aufgewühlte
 2. des aufgewühlte
 3. dem aufgewühlten
 4. das aufgewühlten
liczba mnoga
 1. die aufgewühlten
 2. der aufgewühlten
 3. den aufgewühlten
 4. die aufgewühlten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein aufgewühlter
 2. eines aufgewühlten
 3. einem aufgewühltem
 4. einen aufgewühlten
female
 1. eine aufgewühlte
 2. einer aufgewühlte
 3. einer aufgewühlter
 4. eine aufgewühlter
neuter
 1. ein aufgewühltes
 2. eines aufgewühltes
 3. einem aufgewühltem
 4. ein aufgewühlten
liczba mnoga
 1. keine aufgewühlte
 2. keiner aufgewühlte
 3. keinen aufgewühlten
 4. keine aufgewühlter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. aufgewühlter
 2. aufgewühlten
 3. aufgewühlten
 4. aufgewühlten
female
 1. aufgewühlte
 2. aufgewühlte
 3. aufgewühlten
 4. aufgewühlten
neuter
 1. aufgewühltes
 2. aufgewühltes
 3. aufgewühlten
 4. aufgewühlten
liczba mnoga
 1. aufgewühlten
 2. aufgewühlten
 3. aufgewühlten
 4. aufgewühlten

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der aufgewühlteste
 2. des aufgewühltesten
 3. dem aufgewühltesten
 4. den aufgewühltesten
female
 1. die aufgewühlteste
 2. der aufgewühlteste
 3. der aufgewühltesten
 4. die aufgewühltesten
neuter
 1. das aufgewühlteste
 2. des aufgewühlteste
 3. dem aufgewühltesten
 4. das aufgewühltesten
liczba mnoga
 1. die aufgewühltesten
 2. der aufgewühltesten
 3. den aufgewühltesten
 4. die aufgewühltesten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein aufgewühltester
 2. eines aufgewühltesten
 3. einem aufgewühltestem
 4. einen aufgewühltesten
female
 1. eine aufgewühlteste
 2. einer aufgewühlteste
 3. einer aufgewühltester
 4. eine aufgewühltester
neuter
 1. ein aufgewühltestes
 2. eines aufgewühltestes
 3. einem aufgewühltestem
 4. ein aufgewühltesten
liczba mnoga
 1. keine aufgewühlteste
 2. keiner aufgewühlteste
 3. keinen aufgewühltesten
 4. keine aufgewühltester

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. aufgewühltester
 2. aufgewühltesten
 3. aufgewühltesten
 4. aufgewühltesten
female
 1. aufgewühlteste
 2. aufgewühlteste
 3. aufgewühltesten
 4. aufgewühltesten
neuter
 1. aufgewühltestes
 2. aufgewühltestes
 3. aufgewühltesten
 4. aufgewühltesten
liczba mnoga
 1. aufgewühltesten
 2. aufgewühltesten
 3. aufgewühltesten
 4. aufgewühltesten