Ogólne informacje

 1. erbittert

Stopniowanie przymiotnika

 1. erbittert
 2. erbitterter
 3. erbittertsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der erbitterte
 2. des erbitterten
 3. dem erbitterten
 4. den erbitterten
female
 1. die erbitterte
 2. der erbitterte
 3. der erbitterten
 4. die erbitterten
neuter
 1. das erbitterte
 2. des erbitterte
 3. dem erbitterten
 4. das erbitterten
liczba mnoga
 1. die erbitterten
 2. der erbitterten
 3. den erbitterten
 4. die erbitterten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein erbitterter
 2. eines erbitterten
 3. einem erbittertem
 4. einen erbitterten
female
 1. eine erbitterte
 2. einer erbitterte
 3. einer erbitterter
 4. eine erbitterter
neuter
 1. ein erbittertes
 2. eines erbittertes
 3. einem erbittertem
 4. ein erbitterten
liczba mnoga
 1. - erbitterte
 2. - erbitterte
 3. - erbitterten
 4. - erbitterter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. erbitterter
 2. erbitterten
 3. erbitterten
 4. erbitterten
female
 1. erbitterte
 2. erbitterte
 3. erbitterten
 4. erbitterten
neuter
 1. erbittertes
 2. erbittertes
 3. erbitterten
 4. erbitterten
liczba mnoga
 1. erbitterten
 2. erbitterten
 3. erbitterten
 4. erbitterten

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der erbitterte
 2. des erbitterten
 3. dem erbitterten
 4. den erbitterten
female
 1. die erbitterte
 2. der erbitterte
 3. der erbitterten
 4. die erbitterten
neuter
 1. das erbitterte
 2. des erbitterte
 3. dem erbitterten
 4. das erbitterten
liczba mnoga
 1. die erbitterten
 2. der erbitterten
 3. den erbitterten
 4. die erbitterten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein erbitterter
 2. eines erbitterten
 3. einem erbittertem
 4. einen erbitterten
female
 1. eine erbitterte
 2. einer erbitterte
 3. einer erbitterter
 4. eine erbitterter
neuter
 1. ein erbittertes
 2. eines erbittertes
 3. einem erbittertem
 4. ein erbitterten
liczba mnoga
 1. keine erbitterte
 2. keiner erbitterte
 3. keinen erbitterten
 4. keine erbitterter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. erbitterter
 2. erbitterten
 3. erbitterten
 4. erbitterten
female
 1. erbitterte
 2. erbitterte
 3. erbitterten
 4. erbitterten
neuter
 1. erbittertes
 2. erbittertes
 3. erbitterten
 4. erbitterten
liczba mnoga
 1. erbitterten
 2. erbitterten
 3. erbitterten
 4. erbitterten

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der erbitterteste
 2. des erbittertesten
 3. dem erbittertesten
 4. den erbittertesten
female
 1. die erbitterteste
 2. der erbitterteste
 3. der erbittertesten
 4. die erbittertesten
neuter
 1. das erbitterteste
 2. des erbitterteste
 3. dem erbittertesten
 4. das erbittertesten
liczba mnoga
 1. die erbittertesten
 2. der erbittertesten
 3. den erbittertesten
 4. die erbittertesten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein erbittertester
 2. eines erbittertesten
 3. einem erbittertestem
 4. einen erbittertesten
female
 1. eine erbitterteste
 2. einer erbitterteste
 3. einer erbittertester
 4. eine erbittertester
neuter
 1. ein erbittertestes
 2. eines erbittertestes
 3. einem erbittertestem
 4. ein erbittertesten
liczba mnoga
 1. keine erbitterteste
 2. keiner erbitterteste
 3. keinen erbittertesten
 4. keine erbittertester

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. erbittertester
 2. erbittertesten
 3. erbittertesten
 4. erbittertesten
female
 1. erbitterteste
 2. erbitterteste
 3. erbittertesten
 4. erbittertesten
neuter
 1. erbittertestes
 2. erbittertestes
 3. erbittertesten
 4. erbittertesten
liczba mnoga
 1. erbittertesten
 2. erbittertesten
 3. erbittertesten
 4. erbittertesten