Ogólne informacje

 1. erregt

Stopniowanie przymiotnika

 1. erregt
 2. erregter
 3. erregtesten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der erregte
 2. des erregten
 3. dem erregten
 4. den erregten
female
 1. die erregte
 2. der erregte
 3. der erregten
 4. die erregten
neuter
 1. das erregte
 2. des erregte
 3. dem erregten
 4. das erregten
liczba mnoga
 1. die erregten
 2. der erregten
 3. den erregten
 4. die erregten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein erregter
 2. eines erregten
 3. einem erregtem
 4. einen erregten
female
 1. eine erregte
 2. einer erregte
 3. einer erregter
 4. eine erregter
neuter
 1. ein erregtes
 2. eines erregtes
 3. einem erregtem
 4. ein erregten
liczba mnoga
 1. - erregte
 2. - erregte
 3. - erregten
 4. - erregter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. erregter
 2. erregten
 3. erregten
 4. erregten
female
 1. erregte
 2. erregte
 3. erregten
 4. erregten
neuter
 1. erregtes
 2. erregtes
 3. erregten
 4. erregten
liczba mnoga
 1. erregten
 2. erregten
 3. erregten
 4. erregten

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der erregte
 2. des erregten
 3. dem erregten
 4. den erregten
female
 1. die erregte
 2. der erregte
 3. der erregten
 4. die erregten
neuter
 1. das erregte
 2. des erregte
 3. dem erregten
 4. das erregten
liczba mnoga
 1. die erregten
 2. der erregten
 3. den erregten
 4. die erregten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein erregter
 2. eines erregten
 3. einem erregtem
 4. einen erregten
female
 1. eine erregte
 2. einer erregte
 3. einer erregter
 4. eine erregter
neuter
 1. ein erregtes
 2. eines erregtes
 3. einem erregtem
 4. ein erregten
liczba mnoga
 1. keine erregte
 2. keiner erregte
 3. keinen erregten
 4. keine erregter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. erregter
 2. erregten
 3. erregten
 4. erregten
female
 1. erregte
 2. erregte
 3. erregten
 4. erregten
neuter
 1. erregtes
 2. erregtes
 3. erregten
 4. erregten
liczba mnoga
 1. erregten
 2. erregten
 3. erregten
 4. erregten

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der erregteste
 2. des erregtesten
 3. dem erregtesten
 4. den erregtesten
female
 1. die erregteste
 2. der erregteste
 3. der erregtesten
 4. die erregtesten
neuter
 1. das erregteste
 2. des erregteste
 3. dem erregtesten
 4. das erregtesten
liczba mnoga
 1. die erregtesten
 2. der erregtesten
 3. den erregtesten
 4. die erregtesten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein erregtester
 2. eines erregtesten
 3. einem erregtestem
 4. einen erregtesten
female
 1. eine erregteste
 2. einer erregteste
 3. einer erregtester
 4. eine erregtester
neuter
 1. ein erregtestes
 2. eines erregtestes
 3. einem erregtestem
 4. ein erregtesten
liczba mnoga
 1. keine erregteste
 2. keiner erregteste
 3. keinen erregtesten
 4. keine erregtester

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. erregtester
 2. erregtesten
 3. erregtesten
 4. erregtesten
female
 1. erregteste
 2. erregteste
 3. erregtesten
 4. erregtesten
neuter
 1. erregtestes
 2. erregtestes
 3. erregtesten
 4. erregtesten
liczba mnoga
 1. erregtesten
 2. erregtesten
 3. erregtesten
 4. erregtesten