Ogólne informacje

 1. zakazić
 2. dk
 3. -

Tryb orzekający

Prosty przyszły
 1. zakażę
 2. zakazisz
 3. zakazi
 4. zakazi
 5. zakazi
 6. zakazimy
 7. zakazicie
 8. zakażą

Czas przeszły (Imperfekt)

Liczba pojedyncza
 1. zakaziłem
 2. zakaziłeś
 3. zakaził
 4. zakaziła
 5. zakaziło
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. zakaziliśmy
 2. zakaziliście
 3. zakazili
Liczba mnoga żeńska
 1. zakaziłyśmy
 2. zakaziłyście
 3. zakaziły

Czas przyszły złożony

Liczba pojedyncza
 1. będę zakażę
 2. będziesz zakazisz
 3. będzie zakazi
 4. będzie zakazi
 5. będzie zakazi
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. będziemy zakazimy
 2. będziecie zakazicie
 3. będą zakażą
Liczba mnoga żeńska
 1. będziemy zakazimy
 2. będziecie zakazicie
 3. będą zakażą

Tryb rozkazujący

 1. zakaź
 2. zakazi
 3. zakaźmy
 4. zakaźcie
 5. zakażą

Tryb przypuszczający

Liczba pojedyncza
 1. zakaziłbym
 2. zakaziłbyś
 3. zakaziłby
 4. zakaziłaby
 5. zakaziłoby
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. zakazilibyśmy
 2. zakazilibyście
 3. zakaziliby
Liczba mnoga żeńska
 1. zakaziłybyśmy
 2. zakaziłybyście
 3. zakaziłyby
Bezosobnik czasu przeszłego
 1. zakażono
Imiesłów
 1. -
 2. zakażony
 3. -
 4. zakaziwszy
Rzeczownik odsłowny
 1. zakażenie
Żeński przeszły
 1. zakaziłam
 2. zakaziłaś
Żeński przyszły
 1. zakazła
 2. zakazła
Żeński przypuszczający
 1. zakaziłabym
 2. zakaziłabyś