Ogólne informacje

 1. verbieten
 2. verbietend
 3. verboten
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. verbiete
 2. verbietest
 3. verbietet
 4. verbieten
 5. verbietet
 6. verbieten
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. verbot
 2. verbotest
 3. verbot
 4. verboten
 5. verbotet
 6. verboten
Czas przeszły
 1. habe verboten
 2. hast verboten
 3. hat verboten
 4. haben verboten
 5. habt verboten
 6. haben verboten
Czas zaprzeszły
 1. hatte verboten
 2. hattest verboten
 3. hatte verboten
 4. hatten verboten
 5. hattet verboten
 6. hatten verboten
Czas przyszły Futur 1
 1. werde verbieten
 2. wirst verbieten
 3. wird verbieten
 4. werden verbieten
 5. werdet verbieten
 6. werden verbieten
Czas przyszły Futur 2
 1. werde verboten haben
 2. wirst verboten haben
 3. wird verboten haben
 4. werden verboten haben
 5. werdet verboten haben
 6. werden verboten haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. verbiete
 2. verbietest
 3. verbiete
 4. verbieten
 5. verbietet
 6. verbieten
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. verböte
 2. verbötest
 3. verböte
 4. verböten
 5. verbötet
 6. verböten
Czas przeszły
 1. habe verboten
 2. habest verboten
 3. habe verboten
 4. haben verboten
 5. habet verboten
 6. haben verboten
Czas zaprzeszły
 1. hätte verboten
 2. hättest verboten
 3. hätte verboten
 4. hätten verboten
 5. hättet verboten
 6. hatten verboten
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde verbieten
 2. würdest verbieten
 3. würde verbieten
 4. würden verbieten
 5. würdet verbieten
 6. würden verbieten
Czas przeszły
 1. werde verboten haben
 2. wirst verboten haben
 3. wird verboten haben
 4. werden verboten haben
 5. werdet verboten haben
 6. werden verboten haben

Tryb rozkazujący

 1. verbiete
 2. -
 3. verbietet
 4. -