Ogólne informacje

 1. anstecken
 2. ansteckend
 3. angesteckt
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. stecke an
 2. steckst an
 3. steckt an
 4. stecken an
 5. steckt an
 6. stecken an
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. stak an
 2. stakst an
 3. stak an
 4. staken an
 5. stakt an
 6. staken an
Czas przeszły
 1. habe angesteckt
 2. hast angesteckt
 3. hat angesteckt
 4. haben angesteckt
 5. habt angesteckt
 6. haben angesteckt
Czas zaprzeszły
 1. hatte angesteckt
 2. hattest angesteckt
 3. hatte angesteckt
 4. hatten angesteckt
 5. hattet angesteckt
 6. hatten angesteckt
Czas przyszły Futur 1
 1. werde anstecken
 2. wirst anstecken
 3. wird anstecken
 4. werden anstecken
 5. werdet anstecken
 6. werden anstecken
Czas przyszły Futur 2
 1. werde angesteckt haben
 2. wirst angesteckt haben
 3. wird angesteckt haben
 4. werden angesteckt haben
 5. werdet angesteckt haben
 6. werden angesteckt haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. stecke an
 2. steckest an
 3. stecke an
 4. stecken an
 5. stecket an
 6. stecken an
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. stäke an
 2. stäkest an
 3. stäke an
 4. stäken an
 5. stäket an
 6. stäken an
Czas przeszły
 1. habe angesteckt
 2. habest angesteckt
 3. habe angesteckt
 4. haben angesteckt
 5. habet angesteckt
 6. haben angesteckt
Czas zaprzeszły
 1. hätte angesteckt
 2. hättest angesteckt
 3. hätte angesteckt
 4. hätten angesteckt
 5. hättet angesteckt
 6. hatten angesteckt
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde anstecken
 2. würdest anstecken
 3. würde anstecken
 4. würden anstecken
 5. würdet anstecken
 6. würden anstecken
Czas przeszły
 1. werde angesteckt haben
 2. wirst angesteckt haben
 3. wird angesteckt haben
 4. werden angesteckt haben
 5. werdet angesteckt haben
 6. werden angesteckt haben

Tryb rozkazujący

 1. stecke an
 2. -
 3. steckt an
 4. -