Ogólne informacje

 1. zalać
 2. dk
 3. -

Tryb orzekający

Prosty przyszły
 1. zaleję
 2. zalejesz
 3. zaleje
 4. zaleje
 5. zaleje
 6. zalejemy
 7. zalejecie
 8. zaleją

Czas przeszły (Imperfekt)

Liczba pojedyncza
 1. zalałem
 2. zalałeś
 3. zalał
 4. zalała
 5. zalało
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. zalaliśmy
 2. zaleliście
 3. zalali
Liczba mnoga żeńska
 1. zalałyśmy
 2. zalałyście
 3. zalały

Czas przyszły złożony

Liczba pojedyncza
 1. będę zaleję
 2. będziesz zalejesz
 3. będzie zaleje
 4. będzie zaleje
 5. będzie zaleje
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. będziemy zalejemy
 2. będziecie zalejecie
 3. będą zaleją
Liczba mnoga żeńska
 1. będziemy zalejemy
 2. będziecie zalejecie
 3. będą zaleją

Tryb rozkazujący

 1. zalej
 2. zaleje
 3. zalejmy
 4. zalejcie
 5. zaleją

Tryb przypuszczający

Liczba pojedyncza
 1. zalałbym
 2. zalałbyś
 3. zalałby
 4. zalałaby
 5. zalałoby
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. zalelibyśmy
 2. zalelibyście
 3. zaleliby
Liczba mnoga żeńska
 1. zalałybyśmy
 2. zalałybyście
 3. zalałyby
Bezosobnik czasu przeszłego
 1. zalano
Imiesłów
 1. -
 2. zalany
 3. -
 4. zalawszy
Rzeczownik odsłowny
 1. zalanie
Żeński przeszły
 1. zalałam
 2. zalałaś
Żeński przyszły
 1. zalejeła
 2. zalejeła
Żeński przypuszczający
 1. zalałabym
 2. zalałabyś