Ogólne informacje

  1. Deckung

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. die Deckung
  2. der Deckung
  3. der Deckung
  4. die Deckung
liczba mnoga
  1. die Deckungen
  2. der Deckungen
  3. den Deckungen
  4. die Deckungen