Ogólne informacje

  1. Eignung

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. die Eignung
  2. der Eignung
  3. der Eignung
  4. die Eignung
liczba mnoga
  1. die Eignungen
  2. der Eignungen
  3. den Eignungen
  4. die Eignungen