Ogólne informacje

 1. signieren
 2. signierend
 3. signiert
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. signiere
 2. signierst
 3. signiert
 4. signieren
 5. signiert
 6. signieren
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. signierte
 2. signiertest
 3. signierte
 4. signierten
 5. signiertet
 6. signierten
Czas przeszły
 1. habe signiert
 2. hast signiert
 3. hat signiert
 4. haben signiert
 5. habt signiert
 6. haben signiert
Czas zaprzeszły
 1. hatte signiert
 2. hattest signiert
 3. hatte signiert
 4. hatten signiert
 5. hattet signiert
 6. hatten signiert
Czas przyszły Futur 1
 1. werde signieren
 2. wirst signieren
 3. wird signieren
 4. werden signieren
 5. werdet signieren
 6. werden signieren
Czas przyszły Futur 2
 1. werde signiert haben
 2. wirst signiert haben
 3. wird signiert haben
 4. werden signiert haben
 5. werdet signiert haben
 6. werden signiert haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. signiere
 2. signierest
 3. signiere
 4. signieren
 5. signieret
 6. signieren
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. signierte
 2. signiertest
 3. signierte
 4. signierten
 5. signiertet
 6. signierten
Czas przeszły
 1. habe signiert
 2. habest signiert
 3. habe signiert
 4. haben signiert
 5. habet signiert
 6. haben signiert
Czas zaprzeszły
 1. hätte signiert
 2. hättest signiert
 3. hätte signiert
 4. hätten signiert
 5. hättet signiert
 6. hatten signiert
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde signieren
 2. würdest signieren
 3. würde signieren
 4. würden signieren
 5. würdet signieren
 6. würden signieren
Czas przeszły
 1. werde signiert haben
 2. wirst signiert haben
 3. wird signiert haben
 4. werden signiert haben
 5. werdet signiert haben
 6. werden signiert haben

Tryb rozkazujący

 1. signiere
 2. -
 3. signiert
 4. -