Ogólne informacje

 1. dulden
 2. duldend
 3. geduldet
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. dulde
 2. duldest
 3. duldet
 4. dulden
 5. duldet
 6. dulden
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. duldete
 2. duldetest
 3. duldete
 4. duldeten
 5. duldetet
 6. duldeten
Czas przeszły
 1. habe geduldet
 2. hast geduldet
 3. hat geduldet
 4. haben geduldet
 5. habt geduldet
 6. haben geduldet
Czas zaprzeszły
 1. hatte geduldet
 2. hattest geduldet
 3. hatte geduldet
 4. hatten geduldet
 5. hattet geduldet
 6. hatten geduldet
Czas przyszły Futur 1
 1. werde dulden
 2. wirst dulden
 3. wird dulden
 4. werden dulden
 5. werdet dulden
 6. werden dulden
Czas przyszły Futur 2
 1. werde geduldet haben
 2. wirst geduldet haben
 3. wird geduldet haben
 4. werden geduldet haben
 5. werdet geduldet haben
 6. werden geduldet haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. dulde
 2. duldest
 3. dulde
 4. dulden
 5. duldet
 6. dulden
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. duldete
 2. duldetest
 3. duldete
 4. duldeten
 5. duldetet
 6. duldeten
Czas przeszły
 1. habe geduldet
 2. habest geduldet
 3. habe geduldet
 4. haben geduldet
 5. habet geduldet
 6. haben geduldet
Czas zaprzeszły
 1. hätte geduldet
 2. hättest geduldet
 3. hätte geduldet
 4. hätten geduldet
 5. hättet geduldet
 6. hatten geduldet
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde dulden
 2. würdest dulden
 3. würde dulden
 4. würden dulden
 5. würdet dulden
 6. würden dulden
Czas przeszły
 1. werde geduldet haben
 2. wirst geduldet haben
 3. wird geduldet haben
 4. werden geduldet haben
 5. werdet geduldet haben
 6. werden geduldet haben

Tryb rozkazujący

 1. dulde
 2. -
 3. duldet
 4. -