Ogólne informacje

 1. erleiden
 2. erleidend
 3. erlitten
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. erleide
 2. erleidest
 3. erleidet
 4. erleiden
 5. erleidet
 6. erleiden
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. erlitt
 2. erlittest
 3. erlitt
 4. erlitten
 5. erlittet
 6. erlitten
Czas przeszły
 1. habe erlitten
 2. hast erlitten
 3. hat erlitten
 4. haben erlitten
 5. habt erlitten
 6. haben erlitten
Czas zaprzeszły
 1. hatte erlitten
 2. hattest erlitten
 3. hatte erlitten
 4. hatten erlitten
 5. hattet erlitten
 6. hatten erlitten
Czas przyszły Futur 1
 1. werde erleiden
 2. wirst erleiden
 3. wird erleiden
 4. werden erleiden
 5. werdet erleiden
 6. werden erleiden
Czas przyszły Futur 2
 1. werde erlitten haben
 2. wirst erlitten haben
 3. wird erlitten haben
 4. werden erlitten haben
 5. werdet erlitten haben
 6. werden erlitten haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. erleide
 2. erleidest
 3. erleide
 4. erleiden
 5. erleidet
 6. erleiden
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. erlitte
 2. erlittest
 3. erlitte
 4. erlitten
 5. erlittet
 6. erlitten
Czas przeszły
 1. habe erlitten
 2. habest erlitten
 3. habe erlitten
 4. haben erlitten
 5. habet erlitten
 6. haben erlitten
Czas zaprzeszły
 1. hätte erlitten
 2. hättest erlitten
 3. hätte erlitten
 4. hätten erlitten
 5. hättet erlitten
 6. hatten erlitten
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde erleiden
 2. würdest erleiden
 3. würde erleiden
 4. würden erleiden
 5. würdet erleiden
 6. würden erleiden
Czas przeszły
 1. werde erlitten haben
 2. wirst erlitten haben
 3. wird erlitten haben
 4. werden erlitten haben
 5. werdet erlitten haben
 6. werden erlitten haben

Tryb rozkazujący

 1. erleide
 2. -
 3. erleidet
 4. -