Ogólne informacje

 1. abtragen
 2. abtragend
 3. abgetragen
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. trage ab
 2. trägst ab
 3. trägt ab
 4. tragen ab
 5. tragt ab
 6. tragen ab
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. trug ab
 2. trugst ab
 3. trug ab
 4. trugen ab
 5. trugt ab
 6. trugen ab
Czas przeszły
 1. habe abgetragen
 2. hast abgetragen
 3. hat abgetragen
 4. haben abgetragen
 5. habt abgetragen
 6. haben abgetragen
Czas zaprzeszły
 1. hatte abgetragen
 2. hattest abgetragen
 3. hatte abgetragen
 4. hatten abgetragen
 5. hattet abgetragen
 6. hatten abgetragen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde abtragen
 2. wirst abtragen
 3. wird abtragen
 4. werden abtragen
 5. werdet abtragen
 6. werden abtragen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde abgetragen haben
 2. wirst abgetragen haben
 3. wird abgetragen haben
 4. werden abgetragen haben
 5. werdet abgetragen haben
 6. werden abgetragen haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. trage ab
 2. tragest ab
 3. trage ab
 4. tragen ab
 5. traget ab
 6. tragen ab
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. trüge ab
 2. trügest ab
 3. trüge ab
 4. trügen ab
 5. trüget ab
 6. trügen ab
Czas przeszły
 1. habe abgetragen
 2. habest abgetragen
 3. habe abgetragen
 4. haben abgetragen
 5. habet abgetragen
 6. haben abgetragen
Czas zaprzeszły
 1. hätte abgetragen
 2. hättest abgetragen
 3. hätte abgetragen
 4. hätten abgetragen
 5. hättet abgetragen
 6. hatten abgetragen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde abtragen
 2. würdest abtragen
 3. würde abtragen
 4. würden abtragen
 5. würdet abtragen
 6. würden abtragen
Czas przeszły
 1. werde abgetragen haben
 2. wirst abgetragen haben
 3. wird abgetragen haben
 4. werden abgetragen haben
 5. werdet abgetragen haben
 6. werden abgetragen haben

Tryb rozkazujący

 1. trage ab
 2. -
 3. tragt ab
 4. -