Ogólne informacje

 1. niederreißen
 2. niederreißend
 3. niedergerissen
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. reiße nieder
 2. reißt nieder
 3. reißt nieder
 4. reißen nieder
 5. reißt nieder
 6. reißen nieder
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. riß nieder
 2. rissest nieder
 3. riß nieder
 4. rissen nieder
 5. risset nieder
 6. rissen nieder
Czas przeszły
 1. habe niedergerissen
 2. hast niedergerissen
 3. hat niedergerissen
 4. haben niedergerissen
 5. habt niedergerissen
 6. haben niedergerissen
Czas zaprzeszły
 1. hatte niedergerissen
 2. hattest niedergerissen
 3. hatte niedergerissen
 4. hatten niedergerissen
 5. hattet niedergerissen
 6. hatten niedergerissen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde niederreißen
 2. wirst niederreißen
 3. wird niederreißen
 4. werden niederreißen
 5. werdet niederreißen
 6. werden niederreißen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde niedergerissen haben
 2. wirst niedergerissen haben
 3. wird niedergerissen haben
 4. werden niedergerissen haben
 5. werdet niedergerissen haben
 6. werden niedergerissen haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. reiße nieder
 2. reißest nieder
 3. reiße nieder
 4. reißen nieder
 5. reißet nieder
 6. reißen nieder
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. risse nieder
 2. rissest nieder
 3. risse nieder
 4. rissen nieder
 5. risset nieder
 6. rissen nieder
Czas przeszły
 1. habe niedergerissen
 2. habest niedergerissen
 3. habe niedergerissen
 4. haben niedergerissen
 5. habet niedergerissen
 6. haben niedergerissen
Czas zaprzeszły
 1. hätte niedergerissen
 2. hättest niedergerissen
 3. hätte niedergerissen
 4. hätten niedergerissen
 5. hättet niedergerissen
 6. hatten niedergerissen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde niederreißen
 2. würdest niederreißen
 3. würde niederreißen
 4. würden niederreißen
 5. würdet niederreißen
 6. würden niederreißen
Czas przeszły
 1. werde niedergerissen haben
 2. wirst niedergerissen haben
 3. wird niedergerissen haben
 4. werden niedergerissen haben
 5. werdet niedergerissen haben
 6. werden niedergerissen haben

Tryb rozkazujący

 1. reiße nieder
 2. -
 3. reißt nieder
 4. -