Ogólne informacje

 1. pokonać
 2. dk
 3. -

Tryb orzekający

Prosty przyszły
 1. pokonam
 2. pokonasz
 3. pokona
 4. pokona
 5. pokona
 6. pokonamy
 7. pokonacie
 8. pokonają

Czas przeszły (Imperfekt)

Liczba pojedyncza
 1. pokonałem
 2. pokonałeś
 3. pokonał
 4. pokonała
 5. pokonało
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. pokonaliśmy
 2. pokonaliście
 3. pokonali
Liczba mnoga żeńska
 1. pokonałyśmy
 2. pokonałyście
 3. pokonały

Czas przyszły złożony

Liczba pojedyncza
 1. będę pokonam
 2. będziesz pokonasz
 3. będzie pokona
 4. będzie pokona
 5. będzie pokona
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. będziemy pokonamy
 2. będziecie pokonacie
 3. będą pokonają
Liczba mnoga żeńska
 1. będziemy pokonamy
 2. będziecie pokonacie
 3. będą pokonają

Tryb rozkazujący

 1. pokonaj
 2. pokona
 3. pokonajmy
 4. pokonajcie
 5. pokonają

Tryb przypuszczający

Liczba pojedyncza
 1. pokonałbym
 2. pokonałbyś
 3. pokonałby
 4. pokonałaby
 5. pokonałoby
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. pokonalibyśmy
 2. pokonalibyście
 3. pokonaliby
Liczba mnoga żeńska
 1. pokonałybyśmy
 2. pokonałybyście
 3. pokonałyby
Bezosobnik czasu przeszłego
 1. pokonano
Imiesłów
 1. -
 2. pokonany
 3. -
 4. pokonawszy
Rzeczownik odsłowny
 1. pokonanie
Żeński przeszły
 1. pokonałam
 2. pokonałaś
Żeński przyszły
 1. pokonała
 2. pokonała
Żeński przypuszczający
 1. pokonałabym
 2. pokonałabyś