Ogólne informacje

 1. zmusić
 2. dk
 3. -

Tryb orzekający

Prosty przyszły
 1. zmuszę
 2. zmusisz
 3. zmusi
 4. zmusi
 5. zmusi
 6. zmusimy
 7. zmusicie
 8. zmuszą

Czas przeszły (Imperfekt)

Liczba pojedyncza
 1. zmusiłem
 2. zmusiłeś
 3. zmusił
 4. zmusiła
 5. zmusiło
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. zmusiliśmy
 2. zmusiliście
 3. zmusili
Liczba mnoga żeńska
 1. zmusiłyśmy
 2. zmusiłyście
 3. zmusiły

Czas przyszły złożony

Liczba pojedyncza
 1. będę zmuszę
 2. będziesz zmusisz
 3. będzie zmusi
 4. będzie zmusi
 5. będzie zmusi
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. będziemy zmusimy
 2. będziecie zmusicie
 3. będą zmuszą
Liczba mnoga żeńska
 1. będziemy zmusimy
 2. będziecie zmusicie
 3. będą zmuszą

Tryb rozkazujący

 1. zmuś
 2. zmusi
 3. zmuśmy
 4. zmuście
 5. zmuszą

Tryb przypuszczający

Liczba pojedyncza
 1. zmusiłbym
 2. zmusiłbyś
 3. zmusiłby
 4. zmusiałaby
 5. zmusiałoby
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. zmusialibyśmy
 2. zmusialibyście
 3. zmusialiby
Liczba mnoga żeńska
 1. zmusiałybyśmy
 2. zmusiałybyście
 3. zmusiałyby
Bezosobnik czasu przeszłego
 1. zmuszono
Imiesłów
 1. -
 2. zmuszony
 3. -
 4. zmusiwszy
Rzeczownik odsłowny
 1. zmuszenie
Żeński przeszły
 1. zmusiłam
 2. zmusiłaś
Żeński przyszły
 1. zmusła
 2. zmusła
Żeński przypuszczający
 1. zmusiałabym
 2. zmusiałabyś