Ogólne informacje

  1. плитка

Deklinacja

liczba pojedyncza liczba mnoga
mianownik плитка плитки
dopełniacz плитки плитк
celownik плитке плиткам
biernik плитку плитк
narzędnik плиткой плитками
miejscownik о плитке о плитках