Ogólne informacje

 1. interessieren
 2. interessierend
 3. interessiert
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. interessiere
 2. interessierst
 3. interessiert
 4. interessieren
 5. interessiert
 6. interessieren
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. interessierte
 2. interessiertest
 3. interessierte
 4. interessierten
 5. interessiertet
 6. interessierten
Czas przeszły
 1. habe interessiert
 2. hast interessiert
 3. hat interessiert
 4. haben interessiert
 5. habt interessiert
 6. haben interessiert
Czas zaprzeszły
 1. hatte interessiert
 2. hattest interessiert
 3. hatte interessiert
 4. hatten interessiert
 5. hattet interessiert
 6. hatten interessiert
Czas przyszły Futur 1
 1. werde interessieren
 2. wirst interessieren
 3. wird interessieren
 4. werden interessieren
 5. werdet interessieren
 6. werden interessieren
Czas przyszły Futur 2
 1. werde interessiert haben
 2. wirst interessiert haben
 3. wird interessiert haben
 4. werden interessiert haben
 5. werdet interessiert haben
 6. werden interessiert haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. interessiere
 2. interessierest
 3. interessiere
 4. interessieren
 5. interessieret
 6. interessieren
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. interessierte
 2. interessiertest
 3. interessierte
 4. interessierten
 5. interessiertet
 6. interessierten
Czas przeszły
 1. habe interessiert
 2. habest interessiert
 3. habe interessiert
 4. haben interessiert
 5. habet interessiert
 6. haben interessiert
Czas zaprzeszły
 1. hätte interessiert
 2. hättest interessiert
 3. hätte interessiert
 4. hätten interessiert
 5. hättet interessiert
 6. hatten interessiert
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde interessieren
 2. würdest interessieren
 3. würde interessieren
 4. würden interessieren
 5. würdet interessieren
 6. würden interessieren
Czas przeszły
 1. werde interessiert haben
 2. wirst interessiert haben
 3. wird interessiert haben
 4. werden interessiert haben
 5. werdet interessiert haben
 6. werden interessiert haben

Tryb rozkazujący

 1. interessiere
 2. -
 3. -
 4. -