Ogólne informacje

  1. NE

Deklinacja

liczba pojedyncza liczba mnoga
mianownik NE аксельбанты
dopełniacz NE аксельбантов
celownik NE аксельбантам
biernik NE аксельбанты
narzędnik NE аксельбантами
miejscownik NE об аксельбантах