Ogólne informacje

  1. апология

Deklinacja

liczba pojedyncza liczba mnoga
mianownik апология NE
dopełniacz апологии NE
celownik апологие NE
biernik апологию NE
narzędnik апологие NE
miejscownik об апологии NE