Ogólne informacje

  1. куриться
  2. куриться
  3. куриться
  4. -
  5. -

Deklinacja liczba pojedyncza

    1. osoba 2. osoba 3. osoba
Czas teraźniejszy   ne ne курится
Czas przyszły Futur   ne ne будет куриться
Czas przeszły (Imperfekt) male курился
female курилась
neuter курилось

Deklinacja liczba mnoga

    1. osoba 2. osoba 3. osoba
Czas teraźniejszy   куримся куритесь курятся
Czas przyszły Futur   будем куриться будете куриться будут куриться
Czas przeszły (Imperfekt) курились