Ogólne informacje

  1. натянуть
  2. натягиваться
  3. натягиваться
  4. натянуть
  5. натянуться

Deklinacja liczba pojedyncza

    1. osoba 2. osoba 3. osoba
Czas teraźniejszy   ne ne ne
Czas przyszły Futur   натяну натянешь натянет
Czas przeszły (Imperfekt) male натянул
female натянула
neuter натянуло

Deklinacja liczba mnoga

    1. osoba 2. osoba 3. osoba
Czas teraźniejszy   ne ne ne
Czas przyszły Futur   натянем натянете натянут
Czas przeszły (Imperfekt) натянули