Ogólne informacje

  1. обретаться
  2. обретаться
  3. обретаться
  4. обрести
  5. обрестись

Deklinacja liczba pojedyncza

    1. osoba 2. osoba 3. osoba
Czas teraźniejszy   обретаюсь обретаешься обретается
Czas przyszły Futur   буду обретаться будешь обретаться будет обретаться
Czas przeszły (Imperfekt) male обретался
female обреталась
neuter обреталось

Deklinacja liczba mnoga

    1. osoba 2. osoba 3. osoba
Czas teraźniejszy   обретаемся обретаетесь обретаются
Czas przyszły Futur   будем обретаться будете обретаться будут обретаться
Czas przeszły (Imperfekt) обретались