Ogólne informacje

  1. обрести
  2. обретаться
  3. обретаться
  4. обрести
  5. обрестись

Deklinacja liczba pojedyncza

    1. osoba 2. osoba 3. osoba
Czas teraźniejszy   ne ne ne
Czas przyszły Futur   обрету обретешь обретет
Czas przeszły (Imperfekt) male обрел
female обрела
neuter обрело

Deklinacja liczba mnoga

    1. osoba 2. osoba 3. osoba
Czas teraźniejszy   ne ne ne
Czas przyszły Futur   обретем обретете обретут
Czas przeszły (Imperfekt) обрели