Ogólne informacje

  1. обрестись
  2. обретаться
  3. обретаться
  4. обрести
  5. обрестись

Deklinacja liczba pojedyncza

    1. osoba 2. osoba 3. osoba
Czas teraźniejszy   ne ne ne
Czas przyszły Futur   ne ne обретется
Czas przeszły (Imperfekt) male обрелся
female обрелась
neuter обрелось

Deklinacja liczba mnoga

    1. osoba 2. osoba 3. osoba
Czas teraźniejszy   ne ne ne
Czas przyszły Futur   обретемся обрететесь обретутся
Czas przeszły (Imperfekt) обрелись