Ogólne informacje

  1. обрушить
  2. обрушиваться
  3. обрушиваться
  4. обрушить
  5. обрушиться

Deklinacja liczba pojedyncza

    1. osoba 2. osoba 3. osoba
Czas teraźniejszy   ne ne ne
Czas przyszły Futur   обрушу обрушишь обрушит
Czas przeszły (Imperfekt) male обрушил
female обрушила
neuter обрушило

Deklinacja liczba mnoga

    1. osoba 2. osoba 3. osoba
Czas teraźniejszy   ne ne ne
Czas przyszły Futur   обрушим обрушите обрушат
Czas przeszły (Imperfekt) обрушили