Ogólne informacje

  1. пережить
  2. переживаться
  3. переживаться
  4. пережить
  5. пережиться

Deklinacja liczba pojedyncza

    1. osoba 2. osoba 3. osoba
Czas teraźniejszy   ne ne ne
Czas przyszły Futur   переживу переживешь переживет
Czas przeszły (Imperfekt) male пережил
female пережила
neuter пережило

Deklinacja liczba mnoga

    1. osoba 2. osoba 3. osoba
Czas teraźniejszy   ne ne ne
Czas przyszły Futur   переживем переживете переживут
Czas przeszły (Imperfekt) пережили