Ogólne informacje

  1. приложиться
  2. прикладываться
  3. прикладываться
  4. приложить
  5. приложиться

Deklinacja liczba pojedyncza

    1. osoba 2. osoba 3. osoba
Czas teraźniejszy   ne ne ne
Czas przyszły Futur   приложусь приложишься приложится
Czas przeszły (Imperfekt) male приложился
female приложилась
neuter приложилось

Deklinacja liczba mnoga

    1. osoba 2. osoba 3. osoba
Czas teraźniejszy   ne ne ne
Czas przyszły Futur   приложимся приложитесь приложатся
Czas przeszły (Imperfekt) приложились