Wyniki wyszukiwania Swahili-Niemiecki

 • chake (possessive pronoun, Swahili)
  • ihrer ihrer  (possessive pronoun, Niemiecki)
  • seins seins  (possessive pronoun, Niemiecki)
  • sein sein  (possessive pronoun, Niemiecki)
  • ihrs ihrs  (possessive pronoun, Niemiecki)
  • ihr ihr  (possessive pronoun, Niemiecki)
  • seine seine  (possessive pronoun, Niemiecki)
  • ihre ihre  (possessive pronoun, Niemiecki)
  • seiner seiner  (possessive pronoun, Niemiecki)