Wyniki wyszukiwania Swahili-Niemiecki

  • chenu (possessive pronoun, Swahili)
    • euer euer  (possessive pronoun, Niemiecki)
    • eure eure  (possessive pronoun, Niemiecki)