Wyniki wyszukiwania Swahili-Niemiecki

  • fuadi (rzeczownik, Swahili)
    • Herz Herz  (rzeczownik, Niemiecki)