Ogólne informacje

  1. Specht

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. der Specht
  2. des Spechts
  3. dem Specht
  4. den Specht
liczba mnoga
  1. die Spechte
  2. der Spechte
  3. den Spechten
  4. die Spechte