Wyniki wyszukiwania Swahili-Niemiecki

  • ile (demonstrative pronoun, Swahili)
    • jener jener  (demonstrative pronoun, Niemiecki)
    • jene jene  (demonstrative pronoun, Niemiecki)
    • jenes jenes  (demonstrative pronoun, Niemiecki)