Wyniki wyszukiwania Swahili-Niemiecki

  • jarari (rzeczownik, Swahili)
    • Fall Fall  (rzeczownik, Niemiecki)