Ogólne informacje

  1. Fall

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. der Fall
  2. des Falls
  3. dem Fall
  4. den Fall
liczba mnoga
  1. die Fälle
  2. der Fälle
  3. den Fällen
  4. die Fälle