Wyniki wyszukiwania Swahili-Niemiecki

  • kidamu (rzeczownik, Swahili)
    • Bug Bug  (rzeczownik, Niemiecki)