Ogólne informacje

 1. helfen
 2. helfend
 3. geholfen
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. helfe
 2. hilfst
 3. hilft
 4. helfen
 5. helft
 6. helfen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. half
 2. halftst
 3. half
 4. halfen
 5. halftet
 6. halfen
Czas przeszły
 1. habe geholfen
 2. hast geholfen
 3. hat geholfen
 4. haben geholfen
 5. habt geholfen
 6. haben geholfen
Czas zaprzeszły
 1. hatte geholfen
 2. hattest geholfen
 3. hatte geholfen
 4. hatten geholfen
 5. hattet geholfen
 6. hatten geholfen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde helfen
 2. wirst helfen
 3. wird helfen
 4. werden helfen
 5. werdet helfen
 6. werden helfen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde geholfen haben
 2. wirst geholfen haben
 3. wird geholfen haben
 4. werden geholfen haben
 5. werdet geholfen haben
 6. werden geholfen haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. helfe
 2. helfest
 3. helfe
 4. helfen
 5. helfet
 6. helfen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. helfte
 2. helftest
 3. helfte
 4. helften
 5. helftet
 6. helften
Czas przeszły
 1. habe geholfen
 2. habest geholfen
 3. habe geholfen
 4. haben geholfen
 5. habet geholfen
 6. haben geholfen
Czas zaprzeszły
 1. hätte geholfen
 2. hättest geholfen
 3. hätte geholfen
 4. hätten geholfen
 5. hättet geholfen
 6. hatten geholfen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde helfen
 2. werdest helfen
 3. werde helfen
 4. werden helfen
 5. werdet helfen
 6. werden helfen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde geholfen haben
 2. werdest geholfen haben
 3. werde geholfen haben
 4. werden geholfen haben
 5. werdet geholfen haben
 6. werden geholfen haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde helfen
 2. würdest helfen
 3. würde helfen
 4. würden helfen
 5. würdet helfen
 6. würden helfen
Czas przeszły
 1. werde geholfen haben
 2. wirst geholfen haben
 3. wird geholfen haben
 4. werden geholfen haben
 5. werdet geholfen haben
 6. werden geholfen haben

Tryb rozkazujący

 1. helfe
 2. -
 3. helft
 4. -