Ogólne informacje

 1. verlaufen
 2. verlaufend
 3. verlaufen
 4. sein

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. verlaufe
 2. verläufst
 3. verläuft
 4. verlaufen
 5. verlauft
 6. verlaufen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. verlief
 2. verliefst
 3. verlief
 4. verliefen
 5. verlieft
 6. verliefen
Czas przeszły
 1. bin verlaufen
 2. bist verlaufen
 3. ist verlaufen
 4. sind verlaufen
 5. seid verlaufen
 6. sind verlaufen
Czas zaprzeszły
 1. war verlaufen
 2. warst verlaufen
 3. war verlaufen
 4. waren verlaufen
 5. wart verlaufen
 6. waren verlaufen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde verlaufen
 2. wirst verlaufen
 3. wird verlaufen
 4. werden verlaufen
 5. werdet verlaufen
 6. werden verlaufen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde verlaufen sein
 2. wirst verlaufen sein
 3. wird verlaufen sein
 4. werden verlaufen sein
 5. werdet verlaufen sein
 6. werden verlaufen sein

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. verlaufe
 2. verlaufest
 3. verlaufe
 4. verlaufen
 5. verlaufet
 6. verlaufen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. verliefe
 2. verliefest
 3. verliefe
 4. verliefen
 5. verliefet
 6. verliefen
Czas przeszły
 1. sei verlaufen
 2. seiest verlaufen
 3. sei verlaufen
 4. seien verlaufen
 5. seiet verlaufen
 6. seien verlaufen
Czas zaprzeszły
 1. wäre verlaufen
 2. wärest verlaufen
 3. wäre verlaufen
 4. wären verlaufen
 5. wäret verlaufen
 6. waren verlaufen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - sein
 2. werdest - sein
 3. werde - sein
 4. werden - sein
 5. werdet - sein
 6. werden - sein

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde verlaufen
 2. würdest verlaufen
 3. würde verlaufen
 4. würden verlaufen
 5. würdet verlaufen
 6. würden verlaufen
Czas przeszły
 1. werde verlaufen sein
 2. wirst verlaufen sein
 3. wird verlaufen sein
 4. werden verlaufen sein
 5. werdet verlaufen sein
 6. werden verlaufen sein

Tryb rozkazujący

 1. verlaufe
 2. -
 3. -
 4. -